عکس های جدید علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات


عکس های علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات


عکس های  افتتاح گالری جواهرات همسر علی دایی
علی دایی در یکی از مناطق شمالی تهران، گالری جواهرآلات را با نام " گالری نور" افتتاح کرد و رسما وارد دنیای جواهرات و تجارت سنگ های قیمتی شد.عکس های علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات

عکس های علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات

عکس های علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات

عکس های علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات

عکس های علی دایی با همسرش در افتتاح گالری جواهرات